Projekty - Lemhauz - vizitka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Projekty

2014
Automatizácia podpory Manažmentu Podnikovej Architektúry
Automatizácie podpory Manažmentu podnikovej architektúry je dosiahnutie praktického využitia existujúcich informácií a údajov v rámci životného cyklu Manažmentu Podnikovej architektúry
  • Nasadenie nástroja pre automatizáciu podpory Manažmentu podnikovej architektúry,
  • Identifikácia požiadaviek na Analýzy a Reporting
  • Identifikácia a úprava centrálneho repozitára Manažmentu Podnikovej architektúry
(v rámci nasadeného nástroja) pre potreby uloženia existujúcich informácií a ich dostupnosti pre Reporting a Analýzy,
  • Naplnenie centrálneho repozitára Manažmentu Podnikovej architektúry
Transformácia existujúcich údajov,
Doplnenie nových požadovaných údajov,
Prepojenie s existujúcimi dokumentmi v rámci spoločnosti  (IT dokumentácia – ako napr. používateľské príručky, prevádzkové príručky, Business dokumentácia – napr. smernice, postupy)
  • Príprava Reportingu a Analýz pre potreby prevádzkového a strategického rozhodovania na základe poznania Manažmentu Podnikovej architektúry.

2013
Manažment Podnikovej Architektúry
  • Definícia cieľovej vízie
Manažmentu podnikovej architektúry (Architecture Vision)
  • Popis súčasného stavu
Podnikovej architektúry podľa metodiky vybranej v predošlom kroku (Business, Information Systems, Technology Architecture),
  • Dizajn cieľovej Podnikovej architektúry
(Business, Information Systems, Technology Architecture),
  • Vykonanie GAP Analýzy
podnikovej architektúry – cieľový stav verzus súčasný stav
  • Príprava Roadmap-y
postupnosti dosahovania cieľového stavu Podnikovej Architektúry (Migration Planning),


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky